PHP Powered Valid XHTML 1.0 Strict! Valid CSS!
stat4u

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna zapraw Fug Mix optimal/Fug Mix plus

Jednoskładnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, zaprawa fugująca do spoinowania nawierzchni brukowych, twardniejąca pod wpływem tlenu z powietrza (nie zawierająca rozpuszczalników). Do zastosowania na zewnątrz.

Waga 1 opakowania PCV – 25kg netto

Ilość na palecie – 32 szt. = 800kg

Zastosowanie

 • Do spoin o szerokości od min. 5mm
 • Wodoprzepuszczalna
 • Odporna na mróz, promienie UV oraz działanie soli
 • Odporna na czyszczenie strumieniem wody pod ciśnieniem
 • Z przeznaczeniem na zewnątrz

Sposób przygotowania

 • Mieszanka gotowa do zastosowania – pakowana prózniowo
  (FUG MIX Optimal)
 • Do samodzielnego wymieszania składników (FUG MIX Plus)

Czas użycia

Ok. 30min po rozszczelnieniu opakowania próżniowego, lub wymieszaniu składników

Możliwość użytkowania

Po ok. 24h w temperaturze +20oC i wilgotności powietrza 65%

Możliwość max. obciążąnia

Po ok. 7 dniach

Przepuszczalność wody

Minimum 3000litrów/h/m2

Wytrzymałość na zginanie

4 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie

8 N/mm2

Gęstość nasypowa

1,8g/cm3

Temperatury stosowania

Zakres od +3 do +50oC (podłoże,materiał,powietrze)

Dane czasowe

Dotyczą optymalnego zakresu +20oC, oraz wilgotności powietrza +65%. Wyższe temp. skracają, a niższe wydłużają czas utwardzania materiału

Szerokość/głębokość spoiny

Szerokość od 5mm. Istotne jest zagęszczenie materiału w spoinie, przez zraszanie nawierzchni wodą w trakcie spoinowania. Głębokość minimalna spoiny to 30mm.

Zużycie

3-15kg/m2, w zależności od szerkości i głębokości spoiny

Składowanie

W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu

Narzędzia

Miotła gumowa, miotła kokosowa, rękawice ochronne

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia oczyścić wodą bezpośrednio po zakończonej pracy, w pozostałych przypadkach narzędzia oczyścić mechanicznie.

Wskazówki BHP

Oznakowanie opakowania:

 • Znak: Brak
 • Składniki niebezpieczne: Brak
 • Zwroty zagrożenia (zwroty R/S): Xi – produkt drażniący
 • Zwroty bezpieczeństwa R:

 • R38 – działa drażniąco na skórę
 • R41 – niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia wzroku
 • R43 - może powodować uczulenie, przy długotrwałym kontakcie ze skórą
 • Zwroty bezpieczeństwa S:

 • S2 - chronić przed dziećmi
 • S24/25 – unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
 • S26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską
 • S29 – nie wyrzucać do kanalizacji
 • S36/37 – stosować rękawice oraz odzież ochronną
 • S46 – w przypadku połknięcia skontaktować się z lekarzem

Sposób użycia

Zrosić fugowaną nawierzchnię, gotowy materiał rozprowadzić na nawierzchni. Za pomocą miotły gumowej, dokładnie wprowadzić materiał w spoiny. Ponownie zrosić całość rozproszonym strumieniem dokładnie rozprowadzając zaprawę. Następnie miękką miotłą kokosową, diagonalnie do kierunku spoin zmiatamy nadmiar materiału z nawierzchni. Świeżo zafugowane nawierzchnie chronić do 12h przed deszczem, osłaniając kostkę folią, w odległośći ok. 10cm od nawierzchni. Zalecenia: przed fugowaniem, zalecane jest wykonanie próby na mniej widocznej części kamienia

Powyższe dane stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na doświadczeniach i badaniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Zmiany techniczne w ramach modyfikacji produktu zastrzeżone. W razie pytań technicznych prosimy o kontakt z firmą ABMB.